1.4. Debyrokrat - virtuálny archív agendy a jeho overenie v praxi

Koordinátor aktivity:

        RNDr. Danica Hanuliaková

Odborný personál:

        Mgr.art. Jozef Česla - lektor č.1  (pedag. zamestnanec školy)
        Mgr. Jarmila Zoričáková - lektor č.2  (pedag. zamestnanec školy)
        RNDr. Danica Hanuliaková - lektor č.3  (pedag. zamestnanec školy)
      

 

 

 

 

1.4.Debyrokrat - virtuálny archív agendy a jeho overenie v praxi