2014_03 Školenia vrámci aktivity sa začali

 

V mesiaci marec 2014 prebehlo zaškolenie pedagógov do virtuálnej agendy (na debyrokratizáciu školskej dokumentácie a agendy a praktické ukážky aplikácií určených na praktické používanie programov a internetových stránok) v rozsahu 20hodín pre každého pedagóga. Následne bude prebiehať overovanie v praxi. Zábery zo školenia si môžete pozrieť v našej fotogalérii (...TU...).