3.4. Vizualizácia súčasných trendov v propagácii a výtvarnom umení v XXI. stor.

Koordinátor aktivity:

        Mgr. Milada Kotorová

Odborný personál:

        Mgr. Milada Kotorová (odborný personál - učiteľ 1)
        Mgr. art. Katarína Tribulová (odborný personál - učiteľ 2)