1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie

Koordinátor aktivity:

        Mgr. Zuzana Girgášová

Odborný personál:

        Mgr. Stanislav Kovalčík - lektor kurzu č.1  (pedagogický zamestnanec školy)
        Ing. Bibiána Lizáková - lektor kurzu č.2  (pedagogický zamestnanec školy)
        Mgr. Marián Lojek - lektor kurzu č.3  (pedagogický zamestnanec školy)
        PaedDr. Peter Paľonder - lektor kurzu č.4  (pedagogický zamestnanec školy)