šk.rok 2014/2015

NOVEMBER šk.rok 2014/2015

FOMEI na našej škole

  ...fotky...   Prednáška na našej škole z Fomei Dňa 25.11.2014 – 26.11.2014 sa na našej škole uskutočnila prednáška, ktorá svojím obsahom zaujala každého, kto sa zaujíma o umenie. Žiaci si na tejto prednáške, mohli pozrieť praktické ukážky fotografií, detailne preštudovať nastavenia...

Jeden z najtalentovanejších rytcov Slovenska - náš pedagóg Mgr.art. Jozef Česla

  S Kežmarkom sú späté mnohé vynikajúce osobnosti vedy, školsktva a umenia. Svedčí o tom množstvo pamätných tabúľ na domoch v historickom centre nášho mesta. Usadiť sa v ňom pred rokmi rozhodol aj jeden z najtalentovanejších rytcov Slovenska, magister umení, Jozef Česla. Viac o jeho úspechu...

Naše putovanie za Tutanchamon

  ...fotky...   Výstava Tutanchamon – jeho hrobka a poklady bola naším cieľom dňa 19. novembra 2014. V skorých ranných hodinách nás unášali kolesá vlaku bližšie a bližšie k mestu Bratislava. Vedeli sme, že sa oboznámime s rekonštrukciou hrobky slávneho faraóna Egypta...

Imatrikulácia prvákov

...fotky...   Cechovačka 2014/2015 Streda  13.11. 2014 sa stala pamätným dňom pre všetkých prvoročiakov na Strednej umeleckej škole v Kežmarku. Ich starší kolegovia z tretích ročníkov – III. A a III. B, sa zodpovedne postarali o prípravu ale aj realizáciu programu....

Romana Okresová III.B, 3.miesto v súťaži Košickej Zoo

Cez letné prázdniny som išla s rodičmi na menší výlet do Košickej Zoo. Samozrejme, aj tam som si zobrala svoj foťák, na prekvapenie sa to oplatilo. Po prehliadke Zoo som si všimla vylepený plagát o tom, že je vyhlásená súťaž, do ktorej sa môže hocikto zapojiť. Po príchode domov som si vybrala...

Halloweenske vyučovanie

  ...fotky...   Už sa to stáva pomaly tradíciou, že na pôde Strednej umeleckej školy sa v čase okolo konca októbra organizuje tematicky zamerané vyučovanie. Nie je to nič fádne ani suchopárne, naopak, žiaci sa môžu angažovať a vytvoriť si originálne masky, ktoré súvisia ...

Jeseň umelcov v Červenom Kláštore

Koncom októbra sa v dvojtýždenníku Kežmarské noviny č.20/2014, v časti Kultúra na strane 13, písalo o našich študentoch a ich tvorbe v čarokrásnej prírode Červeného Kláštora. Išlo o krajinárske kurzy realizované v rámci európskeho projektu Moderna a tradícia v aktivite 3.9 Krajinársky kurz. Celý...

Slávnostné stretnutie k 50. výročiu založenia Múzea Jozefa Maximiliána Petzvala

  Dňa 29.10. 2014 sa v Spišskej Belej uskutočnila pred  budovou Múzea Jozefa Maximiliána Petzvala slávnosť pod záštitou  Dr. H. c. Ing. Rudolfa Schustera, Phd, CSc. venovaná  50. výročiu založenia inštitúcie, ktorá má za cieľ propagovať významnú osobnosť vedy európskeho...