Realizujeme plenéry v rámci projektu

Aktivita 3.9. Plenér

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová

V rámci projektu "Moderna a tradícia" s kódom ITMS - 26110130578 realizovaného našou školou prebiehli v rámci aktivity 3.9. Plenér – krajinársky kurz dva plenéry pre študentov našej školy.

 Práve tento projekt dáva možnosť našim študentom zmeniť pôsobisko ich umeleckej tvorby z priestorov našej školy na exteriéry nádhernej prírody v lokalite Červeného Kláštora.

 

Svoje odborné rady na plenéri  od  22.9. 2014 – 26.9.2014 rozdávali

Odborný personál:   

Mgr. Stanislav Kovalčík - Odborný personál – učiteľ 1

Mgr. Milada Kotorová - Odborný personál – učiteľ 2

Mgr.art. Jozef Česla - Odborný personál – učiteľ 3

Mgr. Alena Trembová - Odborný personál – učiteľ 4

Mgr. Nikola Podolinská - Odborný personál – učiteľ 5

 

...fotky - plenér 1...

 

 

Svoje odborné rady na plenéri  od  29.9. 2014 – 3.10.2014 rozdávali

Odborný personál:   

Mgr. Stanislav Kovalčík - Odborný personál – učiteľ 1

Mgr. Milada Kotorová - Odborný personál – učiteľ 2

Mgr.art. Jozef Česla - Odborný personál – učiteľ 3

Mgr. Alena Trembová - Odborný personál – učiteľ 4

Mgr. Zlatica Svitanová - Odborný personál – učiteľ 5

 

...fotky - plenér 2...

 

V dňoch medzi 22. septembra do 3. októbra 2014 sa žiaci II.A a II.B a  žiaci III.A a III.B spolu s  pedagógmi zúčastnili krajinárskeho kurzu- plenéru v Červenom Kláštore. Plenér sa realizoval ako súčasť projektu „Moderna a tradícia“. Žiaci mali možnosť výtvarne tvoriť priamo v prírode na základe videnej skutočnosti. Pracovali technikou kresby a maľby olejom, akvarelom a pastelom. Skupina žiakov sa venovala aj maľbe na kameň a ďalšia skupina fotografii. 
Nezaháľali sme ani v popoludňajších hodinách. Prostredníctvom premietaných filmov a prezentácií o umelcoch pracujúcich v prírode (Barbizonská škola, Šiškin., Impresionisti – Vincent van Gogh, Claude Monet, Ladislav Medňanský a ďalší) sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavého o krajinomaľbe, ale aj o samotných umelcoch a o tom, čo ovplyvnilo ich tvorbu. Žiaci si vypočuli prednášku na tému kompozícia a miešanie farieb s praktickou ukážkou.
Počas prvých dvoch dní nám počasie prialo a ponúklo nám pohľad na jesennú nádheru okolitých hôr zaliatych slnečnými lúčmi, zvlášť na Tri koruny a lesy, ktoré ich obklopujú. 
Pre nepriaznivé počasie v nasledujúcich dňoch sa striedala práca v exteriéri s prácou v interiéri, kde žiaci robili štúdie rastlín a prírodnín, ktoré si z prírody doniesli.
Okrem plánovaných činností sa spontánne naskytlo mnoho zaujímavých neformálnych diskusií medzi pedagógmi a žiakmi, ktoré boli nielen spestrením, ale aj obohatením pre obe strany a určite prispeli k vytváraniu tvorivej a hlavne príjemnej atmosféry počas celého pobytu.
 

Napísala: Mgr. Milada Kotorová, Zlatica Svitanová
    

„Bolo pre mňa prínosom skúšanie si nových techník a prehlbovanie si vedomostí a praktických skúseností s už poznanými technikami, či už to bola práca s olejom, akvarelom, kresba ceruzkou, alebo objavovanie nových mien pre verejnosť nie veľmi známych, no zato umelecky uznávaných umelcov, ako bol ruský krajinkár I. Ivanovič Šiškin, či známy Vincent Van Gogh a tajomstvo jeho slnečníc. Tento krajinársky kurz ma posunul v chápaní umenia a jeho vytváraní... dodal mu zmysel a podporil ma k väčšej pracovitost.“

Patrícia III.A

 

„Spomienky, ktoré mi ostali nezabudnem. Skvelé až priam luxusné ubytovanie v krásnej prírode, dalo by sa povedať s dobrým počasím, kolektívom, učiteľským dozorom, taktiež jedlom a príjemným personálom ma veľmi milo prekvapilo. K tomu prísny ale voľný režim to pekne doladil. Jediné čo ľutujem bol čas, ktorý plynul prirýchlo.“

Natália III.A