Spoločná kapustnica

 

Ďakujem žiackej školskej rade za výbornú myšlienku zorganizovať a zrealizovť spoločnú predvianočnú kapustnicu školy.

Verím, že sa táto akcia stane tradíciou školy.


Ing. Marta Perignáthová, riaditeľka školy

 

 

Prečítajte si príspevok našich pedagógov v Kežmarských novinách č.02/2015 pod názvom "Žiacka kapustnica na Strednej umeleckej škole".

- príspevok nájdete v KK novinách č.03/2015 na str.11 ...TU...