Opäť ideme do exotiky...

 

Naša Stredná umelecká škola je pravdepodobne najúspešnejšia v regióne v predkladaní a priechodnosti projektov. Jeden veľký projekt nám práve dobieha, „Tradícia a moderna“ (s kódom ITMS - 26110130578), záverečná konferencia bude v októbri 2015 a nový je už schválený.

Tentokrát sa jedná o vycestovanie 24 študentov v dvoch turnusoch do Španielska od 20.9.2015 a na Cyprus od 10.10. 2015 v rámci študentskej mobility ERASMUSplus. Vybraní študenti školy absolvujú v týchto exotických destináciách odbornú stáž vo firmách a budú sa učiť španielsky a anglicky. S pobytom je samozrejme spojených aj veľmi veľa zážitkov z voľnočasových aktivít.

S podobným projektom už máme skúsenosti. Aj minulý školský rok vycestovalo 15 žiakov do Španielska za účelom odbornej praxe vo firmách a projekt sa veľmi vydaril.

 PaedDr. Peter Paľonder