XVIII. ročník „Behu Ľubicou“

 

...fotky...

 

3.10.2014. pri príležitosti XVIII. ročníka „Behu Ľubicou“, našu školu úspešne reprezentovali v kategórii  žien Zuzana Hudačeková, ktorá sa umiestnila na prvom mieste a v kategórii mužov Dušan Dudlák, ktorý vybojoval bronzovú pozíciu. 

K stupňu víťazov nechýbalo veľa ani Lukášovi Koščákovi, ktorý dobehol v poradí hneď za Dušanom Dudlákom.

Uznanie za maximálne nasadenie patrí Veronike Belajovej, Ivane Kellnerovej, Patrikovi Chimincovi a Lukášovi Gemzovi.

 

Blahoželáme a želáme veľa chuti do ďalších športových zápolení.

 

Mgr. Marián Lojek

učiteľ TŠV