FOMEI na našej škole

 

...fotky...

 

Prednáška na našej škole z Fomei

Dňa 25.11.2014 – 26.11.2014 sa na našej škole uskutočnila prednáška, ktorá svojím obsahom zaujala každého, kto sa zaujíma o umenie. Žiaci si na tejto prednáške, mohli pozrieť praktické ukážky fotografií, detailne preštudovať nastavenia pred tlačou a  typy tlače na rôzne papiere. Prednáška bola pútavá aj tým, že na mieste si žiaci mohli pozrieť rôzne vzorkovníky s fotografickými materiálmi, boli pripravené prezentácie týkajúce sa papierov pre fotografickú a umeleckú tlač. Hovorilo sa tiež aj o tom ako tlačiť farebné fotografie, ako na čiernobielu reprodukciu umeleckých diel, baryty, metalické papiere, RC a polyesterové média. Výtvarníci si určite prišli na svoje pri slovách o jasu akvarelu,  alfa-celulózy a plátnach. Ďalej nám značka Fomei priblížila možnosti, limity, zobrazovania na monitoroch a tlačiarňach a či je používanie ICC profilu nutné. Z praktickej časti sme mohli vidieť kalibráciu monitoru, nastavenie správy farieb pre monitor, aplikáciu kde sa upravujú fotografie a tlač fotografií s korektným nasadením správy farieb.

Značku Fomei pozná mnoho študentov najmä zo štúdiového osvetlenia, no že sa venujú aj týmto záležitostiam bolo príjemným prekvapením. Žiaci si mohli zároveň preopakovať poznatky týkajúce sa technológie a priamo na mieste si dať vytlačiť svoje vlastné fotografie. Za pútavou prednáškou, týkajúcej sa aj kolorimetrie, sme nemuseli ďaleko zájsť. Prednáška prišla k nám až do školských lavíc.

Mnoho z opýtaných študentov, hodnotia prednášku pozitívne najmä preto, pretože ich zaujala pútavosť, detailné vysvetlenie RGB, CMYK a čo znamená DPI, konkrétne ukážky fotografií, veľkoformátová tlač, tlač na plátno, tlač panorám, sonda na kalibráciu monitoru a samotná kalibrácia, ktorú sme mohli priamo vidieť. Ďalej študentov zaujali ukážky obojstrannej tlače vo fotoknihe, vzorkovníky s fotografickými materiálmi a pútavé prezentácie o správe farieb.

Sme radi že nám škola umožnila takýto nový praktický rozhľad. Vďaku za nové poznatky chceme vyjadriť v prvom rade značke Fomei, za objektívne a presné informácie  v oblasti fotografie a jej tlače.

Vďaka patrí aj Mgr. Nikole Podolinskej za zorganizovanie akcie a samotnej škole.

 

Text a fotografie pripravila :     žiačka IV.B Zuzana Hudáčeková