Naša škola eviduje nové knihy do školskej knižnice za 4 300 EUR

 

Sme hrdí, že sa môžeme pochváliť zásielkou nových kníh do našej školskej knižnice, ktoré boli hradené z projektu Moderna a tradícia v celkovom objeme presahujúcom 4 300 EUR. Sú to knihy určené pre všetky študijné a učebné odbory, ktoré v našej škole otvárame. Knihy sú tiež zaevidované v programe LSoft, ktorý nám uľahčuje knižničnú prácu. Knihy sú prístupné našim učiteľom a žiakom samozrejme aj počas vyučovacieho procesu, navyše, v knižnici sa veľmi často konajú aj celé vyučovacie hodiny jednotlivých predmetov. Za posledné roky naša škola prijala nové odborné knihy z rôznych projektov v sume presahujúcej 60 000 EUR.

 

PaedDr. Peter Paľonder, správca školskej knižnice