Žiaci tretieho ročníka odboru KRP pracujú na SOČ-ke s témou Kniežacia hrobka

Žiaci tretieho ročníka odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce pracujú na SOČ-ke s témou Kniežacia hrobka z Matejoviec.

Matej Tomaľa a Michal Krišák vyrábajú model kniežacej hrobky v mierke 1:5, a to samotnú hrobku, posmrtné lôžko, stôl, hraciu dosku a stolček.

Ladislava Zavacká spracováva teoretickú časť SOČ-ky.