Príspevok do fondu Rodičovského združenia

 

Rodičovská rada oznamuje, že príspevok rodičov do fondu Rodičovského združenia na školský rok 2014/2015 bol na plenárnom rodičovskom združení dňa 9.10.2014 odsúhlasený vo výške 40,-€ .

Príspevok je možné zaplatiť aj prevodom na účet.

Číslo účtu je 6611839005/1111

Do kolónky správa pre prijímateľa uveďte meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 30.novembra 2014.

 

Akceptujeme úhradu aj v dvoch splátkach:

1. splátka vo výške 20,-€ do 30.novembra 2014.

2. splátka vo výške 20,-€ do 28.februára 2015.

 

Ďakujeme...