Jeden z najtalentovanejších rytcov Slovenska - náš pedagóg Mgr.art. Jozef Česla

 

S Kežmarkom sú späté mnohé vynikajúce osobnosti vedy, školsktva a umenia. Svedčí o tom množstvo pamätných tabúľ na domoch v historickom centre nášho mesta. Usadiť sa v ňom pred rokmi rozhodol aj jeden z najtalentovanejších rytcov Slovenska, magister umení, Jozef Česla.

Viac o jeho úspechu pri príprave vydania dvoch známok Slovenskou poštou sa dočítate ...TU... (*.pdf fotmát článku)

 

 

 

O úspechu Mgr.art.J.Česlu sa písalo aj v Kežmarských novinách

 Kežmarské noviny číslo 23/2014 na strane 8 zverejnili článok o našom kolegovi - rytcovi známok, pod názvom "V Kežmarku žije autor slovenských poštových známok".

- link na  Kežmarské noviny číslo 23/2014 nájdete ...TU...