Konali sa talentové skúšky...

 

Dňa 26. marca 2015 sa konalo 1. kolo talentových skúšok na našu školu na prijatie uchádzačov pre školský rok 2015/2016, v budove školy . 

Talentové skúšky prebehli pre študijné odbory pre 4-ročné ukončené maturitnou skúškou:

  • 8260 M propagačné výtvarníctvo
  • 8245 M01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb
  • 8270M scénická kostýmová tvorba
  • 8297M fotografický dizajn

Na všetkých prijatých študentov sa tešíme a pevne veríme, že im štúdium na našej škole splní ich očakávania a pripraví na ich vysnívanú budúcnosť.