Študenti zo Strednej umeleckej školy sa zúčastnili natáčania filmu... Čísla, čas a hlasy

 

 Rozsvietili sa svetlá, všetko v kostole Svätého Jakuba utíchlo... Ako už samotný názov dokumentu hovorí, ide o synkretický, filozofujúci, časovo zberný dokument, ktorý sa cez špecifickú tému reštaurátorskej aktivity, pokúša o poeticko – metaforickú existenciálnu úvahu o úlohe umenia v živote, ľudskej snahe po dokonalosti a sebavyjadrení.  Jeho tvorba trvá už pár rokov. Autorom námetu  je Juraj Baláž, scenár a réžiu zastrešil Alois Ditrich. Bolo zaujímavé vidieť prácu profesionálov naživo.

Študenti  Strednej umeleckej školy si vyskúšali, aké je to  stáť pred kamerou, byť v napätí, keď sa zakričí: „AKCIA“. A točí sa záber... Videli, že aj jednoduchý záber sa môže točiť niekoľkokrát, kým sa všetko doladí a ubehne veľa času a tým sa predĺžil nakrúcací deň.

Bol to náročný deň nielen pre filmový štáb, no i pre našich študentov. No myslím si, že to bol pre nich i neopakovateľný  zážitok, ktorý je jedinečný.

 Spracovala Mgr. Nikola Podolinská