Návšteva Kežmarského lýcea

Dňa 4.decembra 2014 sme sa spolu so študentmi IV.B triedy rozhodli navštíviť Lyceálnu knižnicu v Kežmarku. Kežmarská lyceálna knižnica je najväčšou školskou historickou knižnicou v Strednej Európe. Nemalý podiel na raste školskej knižnice mali študenti, ktorí študovali na univerzitách v zahraničí a späť sa vracali s knihami.

Dozvedeli sme sa, že hodnotu historickej knižnice zvyšujú inkunábuly (prvotlače) a tlače zo  16. storočia. Väčšinou sú náboženského charakteru, ale tretinu predstavujú námety, ako sú história, medicína, astronómia, literatúra. Je zaujímavé, že v Kežmarku sa nezásobovali knihami z Čiech a Poľska, ale z Nemecka, čo dokazujú rukopisné záznamy a exlibrisy. Inkunábuly znamenajú pre širokú verejnosť vzácny materiál, ktorý sa častokrát nepriamo dotýka aj nášho územia a je potrebné aktívne ich využívať.

Krásnu literatúru tvoria diela autorov ako Ezop, Euripides, Ovídius, Homér, Sofokles, Erazmus Roterdamský, Petrarca a iní. Osobitnú pozornosť sme venovali zbierke učebníc, ktoré tvorili základ knižnice. Melanchthonov vyučovací systém tu platil mnoho desaťročí, o čom svedčí veľký počet gramatík latinských, gréckych, hebrejských, rôzne slovníky, učebnice rétoriky, dialektiky a písania listov. Bola to veľmi poučná a zaujímavá exkurzia.

                                                     Mgr. Eva Sroková