Slávnostné stretnutie k 50. výročiu založenia Múzea Jozefa Maximiliána Petzvala

 

Dňa 29.10. 2014 sa v Spišskej Belej uskutočnila pred  budovou Múzea Jozefa Maximiliána Petzvala slávnosť pod záštitou  Dr. H. c. Ing. Rudolfa Schustera, Phd, CSc. venovaná  50. výročiu založenia inštitúcie, ktorá má za cieľ propagovať významnú osobnosť vedy európskeho formátu v oblasti optiky, matematiky a fyziky. Na úvod bola položená kytica k pamätníku- buste J. M. Petzvala pre budovou múzea, ktorú vytvoril košický sochár. V. Löffler.

Po príhovoroch generálneho riaditeľa Slovenského technického múzea v Košiciach Ing. Eugena Labaniča, primátora mesta JUDr. Š. Bieľaka a exprezidenta Rudolfa Schustera sa prítomní presunuli na odbornú konferenciu venovanú osobnosti J. M. Petzvala, vývoju fotografie a jej premenám v čase. Prednášky prezentovali RNDr. T. M- Morovicz CSc. zastupujúci SAV Bratislava, Mgr. E. Cintulová, riaditeľka Kežmarského hradu, Dana Rosová z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, ale aj pán F. W. Neuhaus, ktorý  je veľkým propagátorom osobnosti J. M. Petzvala v nemecky hovoriacich krajinách.

Účastníci slávnosti mali možnosť prezrieť si expozíciu múzea, ktorá bola inovovaná v roku 2009. Strednú umeleckú školu v Kežmarku zastupovala Mgr. Miroslava Kovalčíková.  Naši žiaci sa pod vedením Mgr. Nikoly Podolinskej zúčastňujú fotografických súťaží organizovaných Múzeom a mestom Spišská Belá. Z dôvodu toho, že sa v Strednej umeleckej škole  vyučuje odbor Fotografický dizajn,  má toto Múzeum a osobnosť J. M. Petzvala nezastupiteľný  význam a návšteva jeho expozície aj prínos v pedagogickom procese.

 

Mgr. Miroslava Kovalčíková