Výstava Moje (ne)istoty

Stredná umelecká škola, Kežmarok, Podtatranské osvetové stredisko Poprad, Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

Vás pozýva na výstavu výtvarných a fotografických prác regionálnej súťaže pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  a Petra Chudíka, predsedu PSK

MOJE (NE)ISTOTY

vernisáž so slávnostným odovzdávaním cien sa uskutoční

14.apríla 2015 o 11:00 hod.

vo výstavnej sieni Barónka Kežmarok

 

Výstava potrvá od 14. - 30.apríla 2015

 

plagát.........

Príspevok o vernáži v KTV

Dňa 15.04.2015 odvysielala Kežmarská televízia v Kežmarskom magazíne č.465 príspevok pod názvom "Výstava Moje (ne)istoty". Je to reportáž o vernisáži z výstavy. 

Celý príspevok si môžete pozrieť tu:

https://ktv.kezmarok.sk/archiv/435-kezmarsky_magazin_c_465.htm

(začiatok v 15min 18sek).

 

(Ne)istoty mladých umelcov v kežmarskej Barónke

...fotky...

 

Stredná umelecká škola v Kežmarku v spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom a Mestským kultúrnym strediskom v Kežmarku pod záštitou Ministerstva školstva a Prešovského samosprávneho kraja už druhýkrát zorganizovala výtvarnú a fotografickú súťaž Moje (ne)istoty. Vernisáž výstavy sa konala 14. apríla 2015 v kežmarskej výstavnej sieni Barónka, kde v prítomnosti regionálnych verejných funkcionárov a v sprievode príjemného kultúrneho programu nezávislá porota a riaditeľka Strednej umeleckej školy v Kežmarku Ing. Marta Perignáthová odovzdali víťazom ich ocenenia, čestné uznania a diplomy.

Žiaci spolu z 22 základných škôl, stredných škôl, základných umeleckých škôl a stredných umeleckých škôl z Prešovského samosprávneho kraja súťažili medzi sebou s veľmi kvalitnými prácami, v ktorých porota nachádzala veľmi citlivo a precízne vyjadrené istoty a neistoty života mladého človeka súčasnej modernej ale aj náročnej doby. Ich práce si môže verejnosť prísť pozrieť do konca apríla. Táto regionálna súťaž absolvovala svoj prvý ročník a isto budeme o (ne)istotách počuť aj v budúcom školskom roku, možno už aj ako o celoslovenskej umeleckej súťaži.

PaedDr. Peter Paľonder, SUŠ Kežmarok