Na jeseň pôjdu študenti za slnkom...

S radostnou informáciou o nadchádzajúcej zahraničnej ceste našich študentov sme informovali aj verejnosť prostredníctvom média Naše novinky, číslo 12/2015, dátum: 25.6.2015.

 

Scan článku v printovej podobe:
 
Celý článok si môžete prečítať na webovej stránke nasenoviny.sk, konkrétne:

https://nasenovinky.sk/article/40143/prilezitost-pre-studentov-leto-v-spanielsku-a-na-cypre

 
Prepis článku z uvedeného webu:

Príležitosť pre študentov: Leto v Španielsku a na Cypre

17.6.2015 8:26 - Kežmarok

Stredná umelecká škola v Kežmarku pripravila pre svojich študentov zaujímavý projekt, na ktorý sa môžu tešiť v ďalšom školskom roku. Vďaka tomu vycestujú do slnečných krajín. Ktorí študenti budú tými šťastnými?

Tento rok sa vedenie školy môže pochváliť úspešným projektom v rámci študentskej mobility ERASMUS plus. Je to program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

Prísne kritériá, zaslúžený zážitok

Študeti druhého a tretieho ročníka dostanú v nasledujúcom školskom roku 2015/16 skvelú príležitosť trojtýždňovej stáže v Španielsku a na Cypre. „Študenti musia spĺňať stanovené kritériá. Budú vybraní na základe testov z anglického jazyka, podľa správania, zdravotného stavu a odbornosti,“ prezradila informácie o prísnom výbere študentov Marta Perignáthová, riaditeľka školy.

Vybraných študentov bude 24 a vycestujú v dvoch turnusoch, dvanásti v septembri do Španielska s B. Lizákovou, ostatní pôjdu so Z. Svitanovou v októbri na Cyprus. Študenti majú za pomoci sprostredkovateľskej agentúry vybraté pracoviská, kde budú vykonávať odbornú stáž.

Spoznajú tradičné remeslá

Zdokonalia sa v cudzom jazyku, vo svojom odbore, získajú cenné skúsenosti, oboznámia sa s kultúrou, tradičnými jedlami a kultúrnymi pamiatkami, to všetko v rámci projektu, ktorý nesie názov Rozvoj tradičných remesiel a umenia v podmienkach súčasnej doby.

„Študenti budú v rámci stáže pracovať napríklad v hrnčiarskej dielni, grafickom reklamnom štúdiu, fotografickom štúdiu, vo firme na spracovanie dreva a lepenky. Spoznajú tradičné remeslá zo širokého okolia, ktoré budú po príchode na Slovensko prezentovať rodičom, spolužiakom a ostatným študentom,“ povedala riaditeľka školy.

Budú sa musieť snažiť

Po ukončení stáže študenti získajú medzinárodný certifikát Europas Mobility, ktorý im v budúcnosti pomôže pri ďalšom štúdiu alebo pri hľadaní pracovného miesta.

Aby sa na odbornú stáž dostali, musia mať nielen vynikajúce výsledky v škole, ale musia sa snažiť aj na pracoviskách, kde budú 3 týždne pôsobiť. Byť dobrým sa oplatí, a tu to platí dvojnásobne. Pre všetkých zúčastnených to bude iste jedinečná a nezabudnuteľná skúsenosť.

Text a foto: Denisa Jurišicová