Lyžiarsky kurz

...fotky...

 

V dňoch 10. 2. - 12. 2. 2015 boli naši prváci na lyžiarskom kurze na kopci Ľandy v Slovenskej Vsi. Prvý deň sme sa na začiatku venovali rozcvičke a učili sme sa padať, vstávať, ale predsa lepšie nám šlo padanie, potom nasledovali nesmelé prvé zjazdy.

 Stredajšie pokračovanie bolo už dôstojnejšie, keďže už väčšina žiakov viac lyžovala, ako padala a vstávala a padala...

Vo štvrtok, môžeme pochválne konštatovať, sa skoro všetci naučili lyžovať a prezentovali svoju šikovnosť na pretekoch.

K prvému miestu môžeme blahoželať Eve Badovskej, o máličko za ňou zaostala Sabína Monková a treticu uzavrela Patrícia Kriaková.

Všetkým účastníkom kurzu blahoželáme, že dokázali posúvať vlastné hranice a naučili sa lyžovať. Špeciálne blahoželáme Patrikovi Chimincovi, ktorý mal asi najsilnejšiu vôľu sa naučiť lyžovať.  

Veríme, že všetci budú na toto trojdnie spomínať len príjemne a s úsmevom.

PaedDr. P.Paľonder, Mgr. M.Lojek