Slovami Janka Silana

 

Dnes, 25.9.2014, sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže "Janko Silan, s nádejou hľadiaci".

Všetci účastníci si pripravili na prednes báseň od spomínaného autora slovenskej katolíckej moderny. Sme radi, že až 6 účastníčok súťaže prijalo naše pozvanie na reprezenáciu školy v obvodnom kole tejto súťaže, ktoré sa bude konať  v tretej dekáde októbra v Poprade.

Všetkým dievčatám želáme skvelé umiestnenie a veľa šťastia.

 

PaedDr. Peter Paľonder