Halloweenske vyučovanie

 

...fotky...

 

Už sa to stáva pomaly tradíciou, že na pôde Strednej umeleckej školy sa v čase okolo konca októbra organizuje tematicky zamerané vyučovanie. Nie je to nič fádne ani suchopárne, naopak, žiaci sa môžu angažovať a vytvoriť si originálne masky, ktoré súvisia  s haloweenom, týmto pôvodne starým keltským sviatkom Samhain. Tento sviatok, ktorým sa začínalo pochmúrne a dlhé obdobie zimy sa dostal spolu s prisťahovalcami z Európy do Ameriky a tam sa začal oslavovať v 20.-tych rokoch minulého storočia. 

Naši žiaci si ani tento rok nenechali ujsť príležitosť získať malú výhodu na vyučovaní v podobe neskúšania. Takmer z každej triedy sa žiaci zapojili a tak sme si spestrili predprázdninové obdobie.

Pod vedením p. učiteľky Mgr. Nikoly Podolinskej sa odfotili a zachytili tak pominuteľnosť chvíle.

Mgr. Miroslava Kovalčíková

 

 

A ako to vyzeralo, to si už môžete pozrieť v nasledujúcej fotogalérii ...fotky...