Spolupráca Strednej umeleckej školy v Kežmarku s Archeologickým ústavom SAV v Nitre pokračuje...

 

...fotky...

 

V priestoroch SUŠ v Kežmarku sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia školy s PhDr. Karolom Pietom DrSc. -  zástupcom riaditeľa  Archeologického ústavu  SAV  v Nitre. Hlavným dôvodom stretnutia bolo zosúladenie detailov  zhotoveného  modelu  kniežacej hrobky zo 4. – 5. storočia, rozloženie mobiláru v modeli hrobky na základe konkrétnych nálezov.  Riešiteľmi práce v rámci stredoškolskej odbornej činnosti  boli žiaci 3.  a 4. ročníka Ladislava Zavacká, Petra Hoffmanová, Michal Kriššák a Matej Tomaľa pod vedením Ing. Mačákovej a Bc. Reznického.  Ich práca postupuje do regionálneho kola SOČ.

V posudku k stredoškolskej odbornej činnosti  Dr. Pieta uviedol:  „Oceňujem teoretickú prípravu a zhromaždenie podkladov k práci s využitím dostupných zdrojov najmä cestou internetu, ale predovšetkým prístup k realizácii včítane pôsobivého umelecko-remeselného riešenia modelu hrobky, ktorý po malých úpravách má expozičnú kvalitu. Na viac, vzhľadom na dodržaný pomer zmenšenia poslúži pri variantnom usporiadaní mobiliára, čo bolo doteraz možné len v počítačovej animácii.

Prácu uvedených riešiteľov hodnotím ako výbornú a vedeniu školy i školiteľom blahoželám k úspešnej práci“.

 

Škola momentálne pracuje na zhotovení ďalšej repliky posmrtného lôžkareplík náradia lupičov z kniežacej hrobky, ktoré po jej vykradnutí zlodeji  v 5. storočí v hrobke  zabudli....

V máji 2015 nami zhotovené repliky náradia vykrádačov kniežacej hrobky z Popradu v Matejoviec  budú vystavené v Historickom múzeu v Prahe.

 

Ing. Marta Perignáthová
      riaditeľka školy