Projekt Erazmus plus

Škola pripravila v rámci projektu Erazmus plus projekt na 3-týždňové odborné vzdelávanie v budúcom školskom roku 2015/2016, na Cypre a v Španielsku - 2x po 12 žiakov zo všetkých odborov štúdia.