Plenér v Strážkach

Po stopách impresionistov

V rámci projektu „Moderna a tradícia“ sme sa spolu so žiakmi druhých ročníkov vydali po imaginárnych stopách, ktoré sprostredkovane zanechala tvorba francúzskych impresionistov v našom umeleckom prostredí. Naše kroky viedli do kaštieľa v Strážkach - Slovenskej národnej galérie, ktorá je známa stálou expozíciou diel maliara Ladislava Medňanského. Kaštieľ Strážky bol rodovým majetkom jeho rodiny a v čase aktívnej tvorby tu mal jeden zo svojich stálych ateliérov.  Ladislav Medňanský študoval v Paríži práve v čase vzniku impresionizmu, ktorý ho čiastočne ovplyvnil. Počas prehliadky jeho diel v expozícii sme sa zoznámili s tvorbou tohto velikána. Cieľom dvojdňového intenzívneho plenéra bolo zoznámiť sa s tvorbou francúzskych impresionistov prostredníctvom odborných prednášok Mgr. Miroslavy Kovalčíkovej a následne  v areáli kaštieľa maľovať a kresliť a fotiť zákutia so zámerom zachytiť dojem okamihu. Pod vedením skúsených pedagógov Mgr. Stanislava Kovalčíka, Mgr. Zuzany Girgášovej, Mgr. art. Jozefa Česlu a Mgr. Nikoly Podolinskej  žiaci využili čas a vyskúšali si maľbu ala prima bez prípravy, nachádzali správne kompozície a neobvyklé farby tam, kde by ich za normálnych okolností nehľadali. Výsledkom snaženia žiakov sú práce, ktoré budú prezentované na výstave. Plenéru prialo aj počasie, preto s jeho priebehom a výsledkami môžeme byť spokojní.

 

                                                                       Mgr. Miroslava Kovalčíková

 

29.máj 2015 - Strážky

 

...fotky...