Oživenie škôlky

Začiatkom roka 2015 sa žiaci Strednej umeleckej školy v Kežmarku pod vedením Mgr. Stanislava Kovalčíka rozhodli oživiť interiér Materskej školy M. Kuzmányho v Kežmarku. Namaľovali sme nástenné maľby na troch stenách. Ako námet sme použili Logo školy doplnené maľbami. Boli to maľby zvieratiek a postavičiek detí.                                                                                                                                                                       

Získali sme nové skúsenosti s veľkoplošnou nástennou maľbou. Vyskúšali si to viaceré triedy našej školy. Začali sme tým, že námety sme si najprv nakreslili ceruzou, aby sme videli prípadné proporčné a kompozičné nedostatky. Po obtiahnutí obrysových línií sme plochy vyplňovali farbami. Keďže sme pracovali v sťažených podmienkach, bola veľmi dôležitá opatrnosť pri práci a tímová spolupráca. Táto skúsenosť nás obohatila a boli by sme  radi, keby sa podobné akcie opakovali aj v budúcnosti.

 

Žiaci 4. roč.,
odbor propagačné výtvarníctvo