Súťaž o najlepšiu klauzúrnu prácu

 

Vedenie školy vyhlasuje súťaž

o Najlepšiu klauzúrnu prácu
za 2. polrok školského roka 2014/2015.

Vyhodnotenie súťaže bude 30.6.2015
na Slávnostnom ukončení školského roka.

Hodnotiť práce bude nezávislá komisia.