Pracovné stretnutie vedenia školy s PhDr. Karolom Pietom DrSc.

 V priestoroch SUŠ v Kežmarku sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia školy s PhDr. Karolom Pietom DrSc. -  zástupcom riaditeľa  Archeologického ústavu  SAV  v Nitre. Hlavným dôvodom stretnutia bolo zosúladenie detailov  zhotoveného  modelu  kniežacej hrobky zo 4. – 5. storočia, rozloženie mobiláru v modeli hrobky na základe konkrétnych nálezov.

Bližšie informácie zo stretnutia si môžete pozrieť:

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XTCvlnwpq8k