Zatmenie Slnka pohľadom študentov SUŠ

V piatok 20.03.215 sa naskytla žiakom II.B triedy, odbor fotografický dizajn, počas predmetu Praktické vyučovanie možnosť pozorovať čiastočné zatmenie Slnka. Žiaci mali možnosť pozorovať zatmenie voľným okom cez diskety, alebo zachytiť ho cez filtre ND a infračervený, ktorými mohli fotografovať tento výnimočný prírodný úkaz.Spracovala Mgr. Nikola Podolinská