Slovami prezidenta Andreja Kisku: „Dá sa to!“

 

V dňoch 12. - 13. 06. 2015 sa na Kežmarskom hrade konal 3. ročník Festivalu študentského remesla pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ako predzvesť Európskeho ľudového remesla, ktoré má v Kežmarku už dlhoročnú tradíciu.

Na nádvorí hradu sa stretli žiaci, učitelia a nadšenci remesiel, medzi inými aj kováči, drotári, drevorezbári, korytári, hrnčiari a keramikári, šperkári, medovnikári  a iní, pri ktorých sa pán prezident zastavil, dokonca si sadol k náradiu a skúsil si umenie majstrov. Ako prezident povedal, „všetci hovoria nedá sa, nejde to, v celých regiónoch vládne skepsa, že niet práce, že mladým ľuďom sa nechce robiť, nevedia robiť a presne tu na mladých ľuďoch vidieť, že majú chuť a vedia to.

Ako v nadväznosti uviedol jeden z organizátorov Ján Ludvik, hlavný majster praxe a odbornej výchovy na Súkromnej strednej odbornej škole Biela voda v Kežmarku, „hlavnou myšlienkou tohto festivalu je aj snaha o zabezpečenie mladých ľudí z rómskych komunít do majority, do pracovného pomeru, aby sa na nich pozeralo ako na ľudí, ktorí si vedia zabezpečiť svoju budúcnosť“.

Tohto festivalu sa zúčastnila aj Stredná umelecká škola v Kežmarku, ako jeden zo základných reprezentantov cechu v regióne. Jej riaditeľka Ing. Marta Perignáthová vyzdvihla remeselnícku prácu: „remeslo má zlaté dno a úlohou našej školy je vychovávať remeselníkov, pretože tento región je pre túto prácu ako stvorený a absolventi našej školy v remeselných odboroch si nachádzajú výborné uplatnenie.“

Počas festivalu sa konali kreatívne dielne pre deti a bohatý kultúrny program, z ktorého možno spomenúť konferenciu o vzdelávaní, premietanie filmov, výstavy fotografií a obrazov, ochutnávku jedál rómskej kuchyne a zaujímavé koncerty.

Veríme, že festival pritiahne do umeleckých odborov stále nových študentov, veď remeslo má zlaté dno.

PaedDr. Peter Paľonder, TASR

...fotky...