Triedni učitelia

Trieda Triedny učiteľ Študijný odbor
I.A Mgr. Zlatica Svitanová

konzervátorstvo a reštaurátorstvo –drevorezieb

propagačné výtvarníctvo

I.B Mgr. Matúš Matava fotografický dizajn
dizajn - grafický a priestorový dizajn
II.A            Mgr. Vladimír Reznický propagačné výtvarníctvo
fotografický dizajn

III.A
Ing. Denisa Mačáková

konzervátorstvo a reštaurátorstvo –drevorezieb

propagačné výtvarníctvo

III.B Mgr. Eva Sroková fotografický dizajn
IV.A Mgr. Zuzana Girgášová

konzervátorstvo a reštaurátorstvo –drevorezieb

propagačné výtvarníctvo

IV.B Mgr.MIroslava Kovalčíková fotografický dizajn

 

Zastupujúci triedni učitelia

 

I.A Mgr. Martina Kavaschová
I.B Ing. Anna Dominiková
II.A
Mgr. Alena Trembová

III.A


Mgr. Milada Kotorová
III.B
 

Mgr. Peter Cintula

IV.A


Mgr.art. Jozef Česla
IV.B    
Mgr. art. Adam Motýľ