MATURITA

Milí študenti, všetky potrebné informácie o termínoch týkajúcich sa maturitnej skúšky na našej škole nájdete v nasledujúcom *.pdf súbore ...tu...  

 

 

 

Všetky  potrebné  informácie o maturitnej skúške nájdete tejto adrese:

https://www.nucem.sk/sk/maturita


 

Maturita 2019

INFORMÁCIE O MATURITE 2019

 

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.                                  

 

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

 

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2019

12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2019.

 

Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2019. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

 

 Zber údajov o školách a maturantoch realizuje CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prostredníctvom   Informačného systému pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky. 

Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky    v školskom roku 2018/2019 nájdete na www.nucem.sk a informačnom paneli v priestoroch školy.

 

Harmonogram

internej časti maturitnej skúšky podľa dní a predmetov