zamestnanci

 

Vedenie školy

Ing. Marta Perignáthová

0948 048 242

riaditelka@suskk.sk

riaditeľka školy

RNDr. Danica Hanuliaková

zastupkyna1@suskk.sk

 

zástupkyňa riaditeľky školy

pre teoretické vyučovanie

Mgr. Zlatica Svitanová

zastupkyna2@suskk.sk

 

zástupkyňa riaditeľky školy

pre odborné vzdelávanie

Terézia Pirožeková

ekonomka@suskk.sk

 

vedúca

pre ekonomicko-hospodársku činnosť

Pedagogickí pracovníci

Mgr. art. Dominik Britaňák

britanak@suskk.sk

výtvarné predmety,

počítačová grafika,

fotografický dizajn
Mgr. Peter Cintula

cintula@suskk.sk
anglický jazyk,
fotografický dizajn

Mgr.art. Jozef Česla

cesla@suskk.sk

 

 

výtvarné predmety,

počítačová grafika

Ing. Anna Dominiková

dominikova@suskk.sk

 

 

odborné predmety,

ekonomika,

výchovná poradkyňa

Mgr. Zuzana Girgášová

girgasova@suskk.sk

 

výtvarné predmety

Mgr. Lena Hončárová

honcarova@suskk.sk
výtvarné predmety
Mgr. Martina Kavaschová

kavaschova@suskk.sk

nemecký jazyk,

slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Milada Kotorová

kotorova@suskk.sk

 

 

 

výtvarné predmety,

fotografia

Mgr. Stanislav Kovalčík

kovalcik@suskk.sk

 

anglický jazyk,

výtvarné predmety

 

Mgr. Miroslava Kovalčíková

kovalcikova@suskk.sk

 

dejiny umenia

Mgr.ThDr. Ján Kuboš, PhD.

kubos@suskk.sk
náboženská výchova

Mgr. Marián Lojek

lojek@suskk.sk

anglický jazyk,

telesná a športová výchova

Mgr. Anna Lojeková, PhD.

(momentálne na MD)

 

anglický jazyk

Ing. Denisa Mačáková

macakova@suskk.sk

odborné predmety

Mgr.  Matúš Matava

matava@suskk.sk
fotografický dizajn
Mgr. art Adam Motýľ

motyl@suskk.sk
fotografický dizajn

Mgr. Vladimír Reznický

reznicky@suskk.sk

 

odborná prax, reštaurovanie

PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková

(momentálne na MD)

výtvarné predmety

Mgr. Eva Sroková

srokova@suskk.sk

slovenský jazyk a literatúra,

výtvarné predmety

Mgr. Alena Trembová

trembova@suskk.sk

 

výtvarné predmety,

etická výchova

Mgr. art. Katarína Tribulová

(momentálne na MD)

výtvarné predmety,

fotografický dizajn

Pedagogickí asistenti

Mgr. Magdaléna Kasenčáková

asistent@suskk.sk

pedagogický asistent

Marek Benko pedagogický asistent

Nepedagogickí pracovníci

Margita Ružbaská

ruzbaska@suskk.sk

 

hospodárka, účtovníčka

Michal Dluhý

 

správca budovy

Miroslav Marhefka

vrátnik

Dana Kovalčíková

upratovačka

Eva Tureková

upratovačka