4.8. Skvalitnenie procesu odborného vyučovania nábytkovej tvorby s využitím modernej počítačovej a didaktickej techniky

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 4.8.: Mgr.art. Michal Smoleňák

 

 

 

 

Odborný personál:

    Ing. Anna Dominiková

    Ing. Marta Perignáthová

4.8. Skvalitnenie procesu odborného vyučovania nábytkovej tvorby s využitím modernej počítačovej a didaktickej techniky

4.8 Skvalitnenie procesu odborného vyučovania nábytkovej tvorby s využitím modernej počítačovej a didaktickej techniky