Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.8 .Skvalitnenie procesu odbor. Vyučovania nábytk. Tvorby s využitím modernej počít. A didakt. Techniky

10/2010

06/2012

prebieha

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

1

1

 

November 2011

Stretnutie členov projektového tímu v odbornej aktivite 4.8 k prejedaniu a zadaniu tém na tvorbu učebných textov.

Zápisnica zo zasadnutia projektového tímu konanej dňa :08.11.2011

Úlohy: Zadanie úloh pre Odborný personál –na tému  Farby, Farba a jej účinok v interiéri, Povrchové materiály, Denne svetlo v interiéri a jeho účinok, Umelé osvetlenie  interiéru

Hľadanie, štúdium a tvorba  učebných  materiálov k jednotlivým témam.

Ako koordinátor som začal po priebežnom odovzdaní prepísaných textov v elektronickej forme spracovávať texty do konkrétnejšej podoby, kde bolo potrebné ich dopĺňať o ďalšie odborné fakty, ktoré súviseli s konkrétnou kapitolou. Cely text sa dopĺňal o obrazový materiál, a však doplnený o prezentácie k jednotlivým kapitolám v programe Power Point, kde budú študenti môcť zahliadnuť viac obrazových príloh ako v učebných textoch.

 

Január- február 2012

Stretnutie členov projektového tímu v odbornej aktivite 4.8 k prejedaniu a zadaniu tém na tvorbu učebných textov.

Zápisnica zo zasadnutia projektového tímu konanej dňa :10.01.2012

Zápisnica zo zasadnutia projektového tímu konanej dňa :06.02.2012

 V týchto mesiacoch došlo k prejedaniu a zadaniu tém .

Úlohy: Zadanie úloh pre Odborný personál –na tému  Tapety a  ich účinok v interiéri, Stena- neoddeliteľná súčasť interiéru, Lineárna geometria /ich vplyv na interiér, Abstraktné línie interiéru, Teplo- súčasť domova.

Spracovávanie odborných textov do elektronickej textovej podoby pre tvorbu učebných  materiálov k jednotlivým témam.

V priebehu februára došlo k spracovaniu ďalších kapitol, ktoré sa dotikali týchto tém:  Plast- večne živý, V kúpeľni, Voda, Osobnosti dizajnu, Ladné krivky, Inšpirácie ďalekým východom. Po prepísaní z odborných časopisov Odborným učiteľom č. 1 a 2 do elektronickej podoby som pristúpil k spracovaniu týchto tém do súvislejších kapitol, doplneného o vlastné skúsenosti či odborné fakty z použitej literatúry či špecializovaných internetových stránok. To sa dotýkalo napr.  rozdelenia, spracovania , použitia doplneného o obrazový materiál  pre lepšie pochopenie a stotožnenie s danou témou. Texty boli doplnené o elektronické prezentácie v programe Power point .

 

Marec

Stretnutie členov projektového tímu v odbornej aktivite 4.8 k prejedaniu a zadaniu tém na tvorbu učebných textov.

Zápisnica zo zasadnutia projektového tímu konanej dňa :05.03.2012

Zadanie úloh pre Odborný personál –na tému  Textílie a ich využitie v interiéri, Knižnice, Priestor a úložná vetva.

Tieto prepísané texty slúžili k skorigovaniu a doplneniu predošlých kapitol do výslednej podoby. Došlo k spracovávaniu odborných textov do elektronickej textovej podoby pre tvorbu učebných  materiálov k jednotlivým kapitolám kúpeľňa a kuchyňa, ktoré tak uzatvárajú učebné texty určené pre skvalitnenie nábytkovej tvorby.

Tvorba elektronickej prezentácie v programe POWER POINT, Spracovanie prezentácie k učeným textom   z názvom Solitéry, komoda a kreslo- solitér doplnená o obrazový materiál.

Po spracovaní jednotlivých kapitol nastalo skorigovanie a Spracovanie napísaných textov jednotlivých tém do výslednej podoby pre tlač, korektúra jednotlivých kapitol a úprava použitého obrazového materiálu v texte.

S tohto vyšla tlačová podoba učebných materiálov k skvalitneniu procesu nábytkovej tvorby pod názvom Interiér v kocke- rozdelená do dvoch kapitol po 50 strán.

 Učebný materiál zahŕňa základné témy, ktoré súvisia s riešením a skvalitnením interiérov, kde študenti pripri navrhovaní sa potrebujú zoznámiť s rôznymi materiálmi, vplyvmi svetla a tepla, či známymi objektmi od slávnych dizajnérov. Taktiež text zahŕňa celkové riešenie interiérov kuchyne, obývačky, kúpeľne, kde tieto kapitoly sú rozdelené do podkapitol, ktoré sa sústredia na podrobne zmapovanie konkrétnych krokov, s ktorými sa študent stretáva počas navrhovania a dizajnovania.

 

April

V mesiaci apríl  došlo k realizácii návrhov a tvorbe interiérových  doplnkov v 2D a modelovanie v 3D programe/známe dizajnérske prvky- kresla, stoličky, police, obývacie steny ,modelovanie cez polygóny v CAD systéme.

Po vytvorení doplnkov sa vytvorila realizácia  interiéru kancelárskeho priestoru v 2D a realizácia v 3Dpočitačovom programe/zborovňa, ktorá v sebe pojednáva sedenie/rozmiestnenie a návrh stola/nábytok, modelovanie cez polygóny v CAD systéme a tiež návrh a tvorbu interiéru kuchyne , ktorá zahŕňa stolovanie/sedenie/pracovná časť/svietidlo, modelovanie cez polygóny  tiež návrhy modelovanie 3D obývacieho priestoru.

Tvorba prezentácie v programe POWER POINT, Spracovanie elektronickej prezentácie k učeným textom   z názvom Obývací priestor,/nábytok/ /trendy a štýly/sedacie súpravy/spracovanie z použitých zdrojov