4.3. Efektívne využitie moderných didaktických prostriedkov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 4.3.:

Mgr. Miroslava Kovalčíková

počas materskej dovolenky bola koordinátorom:

Mgr. Magdaléna Šipošová

 

 

 

 

 

 

Odborný personál:

    Mgr. Jarmila Zoričáková

    Mgr. Eva Sroková

 

4.3 Efektívne využitie moderných didaktických prostriedkov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry