4.1. Tradície v novom svetle – „Zborník histórie ľudovej kultúry podtatranského regiónu“

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 4.1.: PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková

 

 

 

 

Odborný personál:

    Mgr.art. Marek Rusňák

    Mgr. Magdaléna Šipošová

    Mgr. Zlatica Svitanová

    Mgr. Marek Hajkovský

4.1. Tradície v novom svetle – „Zborník histórie ľudovej kultúry podtatranského regiónu“

4.1 Tradície v novom svetle – „Zborník histórie ľudovej kultúry podtatranského regiónu“

...obsah brožúr...