Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

     

4.1. Tradície v novom svetle – "Zborník histórie ľudovej kultúry podtatranského regiónu"

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

4

0

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

4

4

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

Počet

212

0

 

  • V tejto aktivite sa v priebehu mesiacov február, marec, apríl, vykonalo fotenie odborným personálom v oblasti Starej Ľubovne- na hrade, v skanzene, v múzeu a súkromnej zbierke, kde bola zdokumentovaná tematika modrotlače pre textilnú časť zborníka. Následne prebehlo triedenie a výber vhodného fotografického materiálu. Naďalej prebieha spracovávanie textov z odbornej literatúry a ich následne pretvorenie do textovej časti o textile. Súčasťou toho je úprava a spracovávanie týchto novovzniknutých textových častí. K textovým častiam vzniká aj obrazová časť, kde sme nafotili aj niektoré nami zohnané textilné artefakty, čím nám vzniká zbierka zaujímavého a bohatého fotografického materiálu o ľudovom textile. Súčasťou toho je aj fotenie zaujímavých detailov, ktoré sa neskôr použijú pri grafickom spracovávaní zborníka.