3.3. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Matematika

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 3.3.: Mgr. Jarmila Zoričáková

 

 

 

 

Odborný personál:

    Mgr. Nikola POdolinská

    Mgr. Marek Hajkovský

    RNDr. Danica Hanuliaková

    Mgr. Anna Pirožeková

 

 

3.3 Inovácia metód a foriem výučby predmetu Matematika