Župné novinky 06/2016 - naša pedagogička ocenená plaketou Jána Amosa Komenského „Sophista pro regione“ – učiteľ múdrosti pre región

Scan článku zo Župných novín číslo 06/2016 o našej pedagogičke Mgr. Milade Kotorovej, ocenenej plaketou Jána Amosa Komenského „Sophista pro regione“ – učiteľ múdrosti pre región.

výrez článku: