„Zober loptu, nie drogy“

Rešpekt... pred trojčlennou skupinou – policajt, kynológ a policajný pes vycvičený na identifikáciu drog. Preventívna akcia sa uskutočnila dňa 20.12.2016 prehliadkou žiakov v triedach a potom prednáškou v spoločenskej miestnosti pre všetkých žiakov školy pod vedením skúseného člena policajného zboru.

Počúvali sme so zatajeným dychom o drogách, ich škodlivých účinkoch na ľudský organizmus. Zaujali nás konkrétne prípady z policajnej praxe a výrazné odporúčanie – povedz nie droge, vo voľnom čase sa venuj svojim záľubám – športu, umeniu a pod.

Preventívna akcia skončila úspešne a verme, že tak bude pokračovať život všetkých účastníkov – bez drog, radostne a šťastne v kruhu rodiny, v škole, v práci.

 

RNDr. D.Hanuliaková