Zasadnutia koordinátorov a projektového tímu

V rámci projektu sa každý mesiac uskutočňuje zasadnutie projektového tímu, na ktorom sa navzájom oboznamujeme s priebehom činností v jednotlivých aktivitách. Zároveň sa oboznamujeme s plánom činností na nasledujúce obdobia, prebieha kontrola plnenia úloh členov projektového tímu a následne sa rozdeľujú úlohu na nadchadzajúce obdobie.

 

...fotky... (28.06.2011)

...fotky... (18.10.2011)

...fotky... (22.11.2011)