Výstava žiackych prác v hoteli Hviezdoslav

 

Vedenie hotela Hviezdoslav v Kežmarku nám poskytlo možnosť zoznámiť hostí hotela a verejnosť s prácami našich žiakov. Sú to fotografie s tematikou architektúry a krajiny, ktoré si prípadní záujemcovia môžu aj zakúpiť.

Pozývame Vás pozrieť si aj krajinomaľby z plenérov v Červenom Kláštore a Račkovej doline.

 

Mgr. A. Trembová, Mgr.art K. Tribulová