2013_02 Výstava Rozmanitosť

 

Výstava Rozmanitosť sa koná v dňoch 11.2.- 22.2.2013 v zasadačke UPSVaR v Kežmarku. Výstavy sa zúčastnili:


* Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok

* SSOŠ, Biela voda, Kežmarok

* ZUŠ - Rakúsy

* ZUŠ - Dr. Fischera

* DSS – Krízové stredisko KežmarokCieľom výstavy Rozmanitosť  nie je porovnávať školy, ale vžiť sa do psychiky, do vnútra každého dieťaťa – tvorcu práce – ako vníma, čo nám chce svojou prácou povedať.
Umenie je o prežívaní sveta, krásy, dobra ... Je to vyjadrenie krehkého stavu duše, v každom diele je zdôraznená svojskosť každého z týchto skutočných mladých čarodejníkov obrazu, je vtlačená pečať ich osobnosti.

Táto  výstava nech je symbolom  spájania, nie rozdeľovania chápania, nie posudzovania, vzájomnej radosti z príjemne prežitej chvíle.