Vyhodnotenie súťaže o Cenu riaditeľky školy za najtvorivejšiu a najzaujímavejšiu maturitnú prácu v školskom roku 2013/2014

Vyhodnotenie súťaže o  Cenu riaditeľky školy za najtvorivejšiu a najzaujímavejšiu maturitnú prácu v školskom roku 2013/2014

 

Hodnotiaca  komisia  v zložení:  Ak.mal Eva Končeková,  p. Jozef Česla st. a Branislav Babjak, absolvent  našej školy, vyzdvihla vysokú úroveň maturitných prác.

 

Súčasťou hodnotenia komisie bolo okrem samotnej práce aj portfólo žiaka a kvalita teoretickej práce.

 

Cenu riaditeľky školy za najtvorivejšiu a najzaujímavejšiu maturitnú prácu získavajú:

 

v odbore fotografický dizajn                                       Gabriel Zemko

V odbore propagačné výtvarníctvo  1. skupina              Lucia Schonová

V odbore propagačné výtvarníctvo  2. skupina              Lenka Gašparíková

V odbore grafik tlačových médií                                   Matej Vernarský

V odbore scénická kostýmová tvorba                            Veronika Spišiaková 

V odbore konzervátorské a reštaurátorské práce           Tomáš Peky

 

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme úspešný štart do novej etapy života.

 

                                                                                                            Ing. Marta Perignáthová