Vyhodnotenie regionálneho kola súťaže Moje (ne)istoty

...fotky...

 
Vyhodnotenie regionálneho kola súťaže Moje (ne)istoty zo dňa 21.2.2014

 

Súťaž Moje (Ne)istoty tematicky nabáda k otázke čo je isté alebo neisté v mojom každodennom dianí, akú istotu si plánujem do budúcna, na čom si zakladám, čo mi dodáva sebadôveru, kedy sa cítim v bezpečí. Touto súťažou s snažíme prispieť k sebareflexii a k dozrievaniu mladej generácie.

Porota pracovala v zložení:
  1. akad. mal. Viliam Pirchala
  2. akad. mal. Eva Končeková
  3. František Žoldák

 

Porota vyhodnotila diela v nasledujúcich 7 kategóriách:

A1: základné školy – deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba grafika, kombinované techniky:

1. cena:                       Zuzana Chovancová, ZŠ s MŠ Poprad – Spišská Sobota

2. cena:                       Kristína Kohanová, ZŠ Spišské Podhradie

3. cena:                       Karin Kočišová, ZŠ Sečovská Polianka

Čestné uznanie:          Daniela Zemianeková, ZŠ s MŠ Poprad – Spišská Sobota

            Veronika Dvorožňáková, ZŠ Dr. Fischera Kežmarok

            Diana Pacáková, ZŠ Spišské Podhradie

 

A2: základné školy – deti od 11 do 15 rokov – fotografia:

            1. cena:                       Alžbeta Timková, ZŠ s MŠ Sedlice

 

A3: špeciálne základné školy:

1. cena:                       Samuel Michaľák, Súkromná ZŠ s MŠ pre deti s autizmom Prešov

            2. cena:                       Kristína Tancošová, ZŠ Hrnčiarska Stropkov

            3. cena:                       Aneta Siváková, ZŠ Hrnčiarska Stropkov

Čestné uznanie:           Danka Potočňáková, Súkromná ZŠ s MŠ pre deti s autizmom Prešov

                  Štefan Šamko, ZŠ Hrnčiarska Stropkov

                  Simona Šamková, ZŠ Hrnčiarska Stropkov

 

B1: základné umelecké školy – deti od 11 do 15 rokov - kresba, maľba grafika, kombinované techniky:

            1. cena:                       Henrieta Vaľušová, Súkromná ZUŠ Stará Ľubovňa

            Karolína Špesová, Súkromná ZUŠ Stará Ľubovňa

            2. cena:                       Samuel Rybár, Súkromná ZUŠ Vranov nad Topľou

      Sára Jarabáková, ZUŠ Antona Cígera Kežmarok

            3. cena:                       Kristína Vasičáková, ZUŠ Petržalská Kežmarok

            Matej Pekár, Súkromná ZUŠ Stará Ľubovňa

            Čestné uznanie:          Michaela Kyseľová, Súkromná ZUŠ Stará Ľubovňa

                 Vladimír Belko, ZUŠ Antona Cígera Kežmarok

 

B2: základné umelecké školy – deti od 11 do 15 rokov – fotografia:

            2. cena:                       Jakub Milčák, ZUŠ Humenné

            3. cena:                       Ivana Korucová, ZUŠ Humenné

 

C1: stredné školy - kresba, maľba grafika, kombinované techniky:

            1. cena:                       Tímea Oravcová, SUŠ Kežmarok

            2. cena:                       Leonard Lelák, SUŠ Vodárenská Prešov

            3.cena:                        Soňa Sabolová, SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou

            Čestné uznanie:          Lenka Gašparíková, SUŠ Kežmarok

                             Maroš Jamrich, SOŠ Košická Prešov

                             Timea Marcinčáková, SOŠ A. DubčekaVranov nad Topľou

C2: strené školy – fotografia:

1. cena:                       Simona Jusková, SOŠ Košická Prešov

2. cena:                       Dárius Melich, SUŠ Kežmarok

3. cena:                       Martin Krolák, SUŠ Kežmarok

Čestné uznanie:          Dávid Andraščík, SUŠ Vodárenská Prešov

                             Kornélia Šoltésová, SOŠ Košická Prešov

 

Vernisáž spojená so slávnostným odovzdávanie cien sa uskutoční 11.3.2014 o 13 hod. vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku.