Vyhodnotenie krajského kola medzinárodnej súťaže „Európa v škole“ Prešovský kraj

 

Vyhodnotenie krajského kola medzinárodnej súťaže „Európa v škole“ Prešovský kraj

 

Na základe zasadnutia komisie pre písomné práce,  kategória 241 - v zložení  PhDr. Eleonóra Baráthová, PaedDr. Viera Kaprálová a Mgr. Eva Sroková dňa 5.marca 2013 boli ocenené tieto práce:

 1. miesto:  Veronika Mišková, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

 2. miesto:  Erika Vírostková,  Základná umelecká  škola Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

 3. miesto:  Annamária Hulinová, Stredná umelecká škola, Kežmarok

Komisia pre ostatné kategórie v zložení : Ak. mal.  Eva Končeková, Mgr. Ján Angelovič, Mgr. Stanislav Kovalčík vybrala tieto práce:

V kategórii umelecké práce, kód 141:

 1. miesto:  Miriam Sabolová, SOŠ, ul. Alexandra Dubčeka, Vranov nad Topľou

 2. miesto:  Daniela Reľovská, SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok

 3. miesto:  Jana Brutovská, Gymnázium  P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

V kategórii  multimediálne práce, kód 341:

 1. miesto: Tatiana Kováčová, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné

 2. miesto:  Kristína Záleská,  Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné

 3. miesto- neudelené

Návrh loga pre európsky projekt, kód 402:

 1. miesto: neudelené

 2. miesto: neudelené

 3. miesto: Dávid Janočo, SOŠ, ul. Alexandra Dubčeka, Vranov nad Topľou

Návrh Európskej hymny, kód 401: ceny neudelené

 

Víťazom blahoželáme, ich práce posielame do celoslovenského kola.

 

 

                                                 Spracovala koordinátorka pre krajské kolo Evš:  Mgr. A. Trembová