Vyhlásenia víťaza grafického návrhu kolekcie ponožiek pre firmu Tatrasvit a preberanie certifikátov v rámci projektu Erasmus+ .....(+ reportáže a články)

Ponožky pre Tatrasvit...

Dňa 31. januára 2018 sa na  Strednej umeleckej škole v Kežmarku  uskutočnili dve slávnostné akcie. Prvou bolo vyhodnotenie súťaže o najkrajší grafický návrh  ponožiek, ktorý vypísala firma Tatrasvit Svit - SOCKS, a.s. vo Svite. Dve žiačky - Mirka Sivačková a Katarína Benková  (IV. ročník, odbor propagačné výtvarníctvo) si prevzali ocenenie v podobe reálne zhotovených ponožiek podľa vlastného návrhu a finančnej odmeny priamo z rúk predstavených firmy - výkonného riaditeľa Ing. Dušana Repaského a  asistenta obchodného riaditeľa Bc. Petra Antala.

 

Návrhy žiačky realizovali  pod vedením Mgr. art Jozefa Česlu a Mgr. Milady Kotorovej, pedagógov školy.

 

Súťaže sa zúčastnilo spolu 27 žiakov III. a IV. ročníka.

Zúčastnení hostia vyslovili prácam všetkých žiakov mnoho pochvál.

   

Erasmus+

 

V ďalšej časti slávnosti si prevzalo sedem žiakov druhého a tretieho ročníka odborov propagačné výtvarníctvo a konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb certifikáty o znalostiach a zručnostiach, ktoré získali na troj - týždňovej súvislej praxi na Cypre. Žiaci získali prax pod vedením Združenia remeselníkov a podnikateľov Kato Drys Community Council v rámci projektu Erasmus+  financovaného z fondov Európskej únie.
Ďalších 6 žiakov z odboru fotografický dizajn, ktorí strávili dva týždne odbornej praxe v Poľskom Krakove si prevzali certifikáty o získaných znalostiach a zručnostiach priamo z rúk  Jerzyho Gawela PhD. - riaditeľa Súkromnej umeleckej školy v Krakove, ktorý zavítal na školu ako hosť.

Prítomný bol tiež Ing. Miroslav Perignáth, viceprimátor mesta Kežmarok, Ing. Karol Gurka, prednosta Mestského úradu. Slová vďaky odzneli aj na adresu riaditeľky školy Ing. Marty Perignáthovej ako aj pedagógov pod vedením ktorých žiaci pracovali. Všetci zúčastnení mali možnosť pozrieť si výstavu návrhov ponožiek ako aj fotografie z mobility žiakov na  Cypre a v Krakove.  Akcia sa konala za účasti médií.

 

napísala: Mgr. Milada Kotorová

 

Fotky a reportáže...                                               

  • reportáž v hlavných správach RTVS o 19.00 hod. odvysielaná 31.01.2018 (pod názvom "Netradičné vysvedčenie dizajnérov")

 

 

  • reportáž v rádiu Regina - 31.01.2018 v relácii Žurnál o 12.00 hod

 

 

 

  • reportáž v Kežmarskej televízii v Kežmarskom magazíne č.610 – odvysielaný 7.2.2018 pod názvom „Ponožky – SUŠ Slavkovská“ (začiatok príspevku je v čase 13minúta 13sekunda)

 

 

  • článok na portáli Plus 1 deň – zverejnený 6.2.2018 pod názvom Výtvory dvoch študentiek budú zdobiť ponožky...“

 

 

  • článok na portáli Podtatranské noviny zverejnený 7.2.2018 pod názvom „Ponožky od kežmarských študentiek sa na jeseň dostanú na pulty“

 

  • Kežmarská televízia 21.02.2018 odvysielala príspevok o našom úspešnom projekte Erasmus+ pod názvom: "Projekt Erasmus+ úspešný na SUŠ"

 

 

  • marcové Kežmarské noviny č.3 zverejnili na strane 17 článok pod názvom: "Prepájanie teórie a praxe v slovenskom aj európskom zmysle" , kde informovali o našej úspešnej spolupráci s firmou Tatrasvit  (článok vo formáte jpeg)

 

 

Tlačová správa Tatra Design...

TATRA DESIGN má svojich víťazov

Keď vlani spoločnosť Tatrasvit Svit – Socks zo Svitu vyhlásila súťaž pre mladé talenty, ani netušila, koľko šikovných a kreatívnych ľudí žije pod Tatrami. Súťaž s podnázvom Štyri ročné obdobia mala byť akýmsi podporným projektom pre mladých ľudí, ktorí sa venujú dizajnu, kresleniu, grafike, sú kreatívni a chcú preraziť. Téma bola daná a bolo na fantázii prihlásených, ako by preniesli svoj návrh na špecifický výrobok, akým sú ponožky.

Takmer tridsať súťažiacich zaslalo do súťaže stovky návrhov. Každý bol iný a každý v sebe niesol stopy orignálu mladého človeka. Zvieratá, ovocie, doplnky na pláž či do hôr, rastliny, hudba, abstraktné motívy, či šport...To všetko a omnoho viac dokázali preniesť do svojich návrhov budúci grafici, dizajnéri, maliari spod Tatier – pretože súťaž bola zameraná práve na podporu mladých spod Tatier.

Odborná porota mala ťažkú úlohu. Návrhy boli jedinečné, no nie všetky boli realizovateľné. Technické možnosti zúžili výber, z ktorého vzišli nakoniec dve víťazky. Limitovanú edíciu ponožiek s vlastným motívom a finančnú výhru získali študentky zo Strednej umeleckej školy v Kežmarku Miriam Sivačková a Katarína Benková. Ich víťazné kolekcie s názvom Spokojná žena (K. Benková) a Zasnená (M. Sivačková) sa stali predlohou výrobkov, ktoré spoločnosť uvedie na trh na jeseň t. r.

Ceny víťazkám odovzdali za spoločnosť Tatrasvit Svit – Socks na pôde školy Dušan Repaský, výkonný riaditeľ a člen predstavenstva Peter Antal dňa 31.1.2018.

(TTS)

Foto: Archív Strednej umeleckej školy Kežmarok

 

 

Poďakovanie za spoluprácu...

.....*.pdf  (fotmát ďakovného listu).....