Úspech nášho absolventa Ivana Bradňanského...

 

Ivan Brádňanský

 

 

Rodák z Popradu, 19 rokov. Keď mal 4 roky, zistili mu zatiaľ nevyliečiteľnú chorobu, svalovú dystrofiu typ Duchenne. Keďže postihuje všetky svaly na tele, je už asi od 12 rokov na vozíku. Výtvarnej činnosti sa venuje len krátko, jeho umelecký talent sa rozvinul na Strednej umeleckej škole, odbor propagačné výtvarníctvo. Na školu nastúpil v Poprade, avšak po prvom roku bolo toto pracovisko zrušené a musel dochádzať každý deň, počas ďalších troch rokov, do Kežmarku. Štúdium ukončil maturitou. Počas štúdia vytvoril niekoľko diel.T.r. začína študovať na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Ako sám hovorí: „Mám milujúcich rodičov a štyroch súrodencov, ktorí sa o mňa starajú a keďže je nás sedem, je nám doma veselo."

 

Mobilita n.o. (NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA), tlačová správa z  19.9.2011

PRVÝ ROČNÍK PROJEKTU „STAVIAME SPOLU MOSTY" NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE MOBILITA N.O.

Umenie spája ľudia povzbudzuje ich, aby sami seba dokázali prekvapiť využitím vlastných schopností a tvorivosti. Nezisková organizácia Mobilita n.o. po prvý krát spojila zdravotne postihnutých ľudí a renomovaných slovenských umelcov v projekte „Staviame spolu mosty". Diela z rôznych oblastí - maľba, sochárstvo, fotografia, grafika, maľovanie na hodváb, umelecké šperky - ktoré vytvorili zdravotne postihnutí ľudia pod vedením svojich tútorov, vznikali niekoľko mesiacov a predstavené budú počas slávnostnej vernisáže v bratislavskej Inchebe. Záštitu nad projektom prijal Minister kultúry Slovenskej republiky. Finan

 

čné prostriedky získané z predaja vytvorených umeleckých diel budú použité na podporu zdravotne postihnutých umelcov.

Projekt „Staviame spolu mosty" neziskovej organizácie Mobilita n.o. sa zameral na moment integrácie a spojil zdravotne postihnutých ľudí s renomovanými umelcami z celého Slovenska, aby spoločne postavili „pomyseľný" most a spoločnou cestou tak podporili umeleckú tvorbu zdravotne postihnutých ľudia zvýšili porozumenie a ich prijatie širšou verejnosťou.

Vytvorilo sa celkom desať umeleckých skupín z rôznych oblastí - maľba, sochárstvo, fotografia, grafika, maľovanie na hodváb, umelecké šperky. Každú z umeleckých skupín viedol profesionálny umelec - tútor, ktorý umožňoval spoločne pracovať na zručnostiach a technikách a podporoval vzájomné povzbudenie a výmenu myšlienok a skúseností.

Pridanou hodnotou projektu je práve prienik dvoch kultúr, ktorý poskytol priestor na zviditeľnenie zdravotne postihnutých ľudí ako i zväzov či asociácií, ktorých sú členmi, podporil rozvinúť ich talent, dal príležitosť v nových víziách, podpore ich talentu či ďalšieho umeleckého vzdelávania.

Možno práve s odlišným prístupom k životu u umelcov, či už zdravých alebo postihnutých, počítala samotná autorka projektu Klaudia Valušková. „Už názov projektu je zosobnením sústavného približovania sa jedného k druhému. Veď koľkí z nás dostali plným priehrštím všetky dary života a koľkí zas to šťastie nemali. To im však neuberá na schopnosti vnímať krásu rovnako a rovnako ju preniesť zo svojej fantázie do diela. Aj preto si zaslúžia všetky diela a dielka z oboch strán mosta láskyplné pohladenie. Lebo všetci sú veľkí a vzácni tým, že bez okázalostí vytvorili spoločný pilier pomyselného mosta," hovorí autorka humánneho projektu.

Renomovaní umelci - tútori poskytli svoje ateliéri a priestory, v ktorých tvoria, kde sa stretávali so svojimi zdravotne postihnutými zverencami počas niekoľkých mesiacov, konzultovali, tvorili, konfrontovali svoje predstavy, navzájom sa posúvali vpred, výsledkom čoho sú ich spoločné umelecké výpovede.

Nad projektom „Staviame spolu mosty" prijal záštitu Minister kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer.

Spoločne vytvorené umelecké diela budú vystavené počas medzinárodného veľtrhu Non Handicap v dňoch 22.-24.9., na výstavisku Incheba Expo Bratislava (jeden z partnerov projektu), v hale Al. Slávnostná vernisáž je naplánovaná na prvý deň výstavy, o 17h. Slávnostnú vernisáž bude moderovať Soňa Mullerová a svoje spevácke umenie predvedie nevidiaci spevák Maroš Bango v rámci sprievodného programu.

Následne diela poputujú do charitatívnej aukcie do Piešťan, ktorá sa bude konať v Piešťanoch 12.októbra. Finančné prostriedky získané z predaja vytvorených umeleckých diel budú použité na podporu zdravotne postihnutých umelcov.

Citácia jedného zo zverencov v projekte, Mateja Uhlára, ktorí spolu s Petrom Čintalanom tvorili umeleckú dvojicu v oblasti Fotografia:

„Ktosi múdry povedal „človek by sa mal naučiť milovať nedokonalosť, lebo dokonalosť je nudná". Podľa mňa je nedokonalosť krásna. A taký sme my, handicapovaní ľudia, nedokonalí, ale predsa odhodlaní v živote niečo dokázať. Ľudia ktorých môžete vidieť na mojich fotkách trpia rôznymi hendikepmi, no aj napriek tomu žijú život naplno. Hoci to ani jeden z nich nemá v živote ľahké, nikdy sa nevzdali. A práve to je na nich to krásne."

 

Jednotlivé umelecké skupiny:

FOTOGRAFIA:

tútor Mgr. art. Peter Čintalan z Bratislavy, zverenec: Matej Uhlár z Trnavy GRAFIKA: tútor Mgr. art. Martin Ševčovič z Trebatíc pri Piešťanoch, zverenci Paľko Máťuš z Bratislavy a Andrejka Kisová z Loku pri Leviciach

MAĽBA / SOCHÁRSTVO:

tútor akad. soch. Viťo Bojňanský, zverenci Ivanko Brádňanský z Popradu a Soňa Popová z Levíc

MAĽBA:

tútor akad. mal. Miroslav Cipár a zverenci z Pracovno-organizačného centra Lepší svet n.o., Lukáš Karaba z Bratislavy a Jozef Háber z obce Biely Potok v Trnavskom kraji

MAĽBA:

tútor Mgr. art. Erik Binder, ArtD. z Bratislavy, zverenec Mgr. art. Barbora Pavlovičová z Bratislavy

MAĽBA:

tútor Dr. Miro Mižák a zverenec Marián Slunečka, obaja z Košíc

MAĽOVANIE NA HODVÁB:

tútor Jana Melichová z Bratislavy a zverenec Bc. Pavlína Triščová, z Jarovníc neďaleko Prešova

UMELECKÉ ŠPERKY:

tútor Gordana Turuk a dvaja zverenci Peter Suchý z Veľkej Paky a Mária Jakubičková z Nitry

MAĽBA:

tútor PhDr. Alena Kolesárová - Lieková z Bratislavy, zverenec Barbara Tomanová, Domov sociálnych služieb Rozsutec

MAĽBA:

tútor akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová so svojimi dvomi zverenkyňami Dianou Šilonovou z.Bratislavy a Radkou Michaliskovou z Nového Mesta nad Váhom

(celkom 10 renomovaných umelcov-tútorov a 15 zverencov z radov zdravotne postihnutých ľudí)

 

V zručnostiach, skúsenostiach a vlastnostiach ktoré majú postihnutí ľudia, sa v mnohých prípadoch môžu porovnávať so zdravými. Odmietajú svoje životy prežiť pasívne, ale chcú prispieť k obohateniu sveta, v ktorom žijeme. Preto bude projekt „Staviame spolu mosty" projektom s tradíciou a bude podporovať integráciu zdravotne postihnutých ľudí do života prostredníctvom umenia.

Nezisková organizácia Mobilita ďakuje partnerom, ktorí podujatie podporili:

Generálny partner projektu - Nadácia Slovenskej sporiteľne

Partneri projektu

Nadácia Orange

Incheba, a.s. Bratislava

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

Slovenský zväz telesne postihnutých

Adeli centrum Piešťany / Asociácia pomoci postihnutým Adeli

AV Mobilita - chránená dielňa

 

Nezisková organizácia Mobilita n.o. vznikla v roku 2009 za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na ochranu ľudských práv a základných hodnôt a regionálny rozvoj a zamestnanosť. Zameriava sa predovšetkým na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, prezentácií zameraných na zvýšenie vedomostnej úrovne s cieľom pomoci osobám znevýhodneným na trhu práce ,ako aj na ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja vedecko - technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby.